Reservering en aanbetaling

Voordat de reservering door Amstel Lodging wordt bevestigd, dient u eerst een aanbetaling te doen. De hoogte van dit bedrag is 40% van het totale huurbedrag van de accommodatie. 6 weken voor aankomst dient u het resterende bedrag te betalen.

De reservering is pas bevestigd nadat het totaalbedrag is ontvangen en u de reserveringsbevestiging per email van ons heeft ontvangen. Zodra het totaalbedrag is ontvangen, zijn de dagen voor u gereserveerd.

De betaling voert u met credit card uit in de beveiligde omgeving van ons betalingssysteem of met internetbankieren via uw eigen bank. Houdt u rekening mee dat u nog borg dient te voldoen. De borg krijgt u terug bij geen schade of gebreke aan een appartement.

Annulering of wijziging

De annuleringskosten zijn afhankelijk van de periode van kennisgeving voor de aankomstdatum:

– Kennisgeving tot en met 20 dagen voor aankomstdatum: 40% van het totaalbedrag;
– Kennisgeving minder dan 20 dagen voor aankomstdatum: 50% van het totaalbedrag;
– Kennisgeving minder dan 7 dagen voor aankomstdatum: 100% van het totaalbedrag.

Elke wijziging van uw reservering, nadat de reservering bevestigd is, wordt beschouwd als een de facto annulering. Als u van appartement, hotel of B&B wilt wijzigen dan zult u een nieuwe reservering moeten maken. De Amstel Lodging algemene voorwaarden zijn hierop van kracht.

Bij het wijzigen van het aantal personen voor een appartement betaalt u bij minder personen hetzelfde bedrag volgens de originele reservering. Bij meerdere personen betaalt u extra voor het aantal extra personen bij aankomst. In geval van hotels en B&B’s betaalt u de prijs per kamer voor het aangegeven maximaal aantal personen

Bij het wijzigen van het aantal nachten geldt: voor minder nachten betaalt u hetzelfde bedrag als bij de originele reservering en voor meer nachten betaalt u extra bij aankomst, indien het appartementen beschikbaar is.

Annuleringen en wijzigingen dienen via email te worden gemeld. Annuleringen of wijzigingen per telefoon worden niet verwerkt. Wij raden onze klanten aan om een reis/annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij aankomst

U ontvangt de reserveringsbevestiging per email. Uw reserveringsbevestiging bevat alle gegevens betreffende de check-in. Print de e-mail uit en neem deze mee op reis. Mocht u, op het moment van reserveren nog geen informatie hebben over uw geschatte aankomsttijd, laat u ons dit dan uiterlijk 48 uur voor uw aankomst weten. Op deze manier kunnen de mensen van de check-in op u rekenen.

Tijdens uw verblijf

Van u wordt verwacht, dat u de accommodatie en de inrichting ervan met zorg behandelt. Bepaalde specifieke regels en afspraken betreffende de accommodatie en de omgeving dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Daarbij wordt er van u verwacht dat u in goede harmonie met de buren in de accommodatie verblijft.

Mocht er tijdens uw verblijf schade worden veroorzaakt of gebreken ontstaan aan het appartement/hotelkamer/B&B-kamer of de uitrusting ervan, dan dient u de eigenaar/contactpersoon van de accommodatie hiervan direct op de hoogte te stellen. U bent verantwoordelijk voor de niet gemelde schade of gebreken, die is veroorzaakt aan de accommodatie of de inrichting ervan tijdens uw verblijf. Klachten over gebreken na uw verblijf worden onder geen beding financieel gecompenseerd.

Uw tijdelijke buren

Wij vragen u om uw buren te respecteren. Dit betekent geen lawaai na 10 uur ’s avonds. De persoon, die de huurovereenkomst tekent, is tijdens het verblijf hoofdelijk verantwoordelijk voor het gedrag van alle gasten die in het appartement, hotel of B&B verblijven. Mocht het voorkomen, dat één van de gasten zich niet op een verantwoordelijke en respectvolle manier gedraagt, dan heeft de eigenaar het recht deze persoon en andere gasten te verplichten om de accommodatie te verlaten, zonder recht op enige vorm van compensatie.

Schoonmaak 

Voor alle accommodaties geldt dat u deze in een schone staat terug dient te geven. Voor de appartementen geldt bovendien dat u bijna altijd een extra bedrag aan schoonmaakkosten dient te betalen. Dit staat vermeld in de sectie Notities en Aanvullende Informatie van de beschrijving van het appartement. Naast deze schoonmaakkosten die u dus apart dient te voldoen, moet u het appartement in een schone staat weer teruggeven. Dus inclusief de schoonmaak van de keukenvaat. Mocht de accommodatie niet in een redelijke staat zijn opgeleverd, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Aantal gasten

De klant zal Amstel Lodging op de hoogte stellen van het aantal personen met betrekking tot de reservering. Als u met een verschillend aantal personen in een appartement verblijft, dient u voor het hoogste aantal personen te reserveren. Mocht u bijvoorbeeld 4 nachten willen reserveren, maar u verblijft 2 nachten met 4 personen en 2 nachten met 3 personen, dan boekt u alle nachten voor 4 personen.

Het aantal gasten dat het appartement, hotelkamer of B&B-kamer betrekt, mag niet meer zijn dan is aangegeven in de reserveringsbevestiging, tenzij anders overeengekomen met Amstel Lodging.

Huisdieren zijn niet toegestaan tenzij anders overeengekomen. In het geval dat één van bovengenoemde regels wordt overtreden, zal de eigenaar het recht hebben om u te verplichten de accommodatie te verlaten. Daarnaast verliest u elk recht op enige compensatie.

Overmacht

Voor aankomstdatum: wanneer Amstel Lodging u de accommodatie door overmacht niet kan verschaffen, zal Amstel Lodging haar uiterste best doen om u een passend alternatief van gelijke kwaliteit aan te bieden. Wanneer er in deze omstandigheden niet tot een akkoord kan worden gekomen, zal Amstel Lodging het reeds betaalde bedrag retourneren. Amstel Lodging kan hierna niet meer aansprakelijk gesteld worden.

Aansprakelijkheid

Amstel Lodging en/of de eigenaar van een appartement, hotel of B&B kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik en verblijf in de accommodatie, zoals (maar niet exclusief) schade door beschadigingen, verzekering, verlies wegens brand en criminele activiteiten. Dit alles zonder enige beperking.

Procesvoering

In het geval van iedere vorm van proces voortvloeiend uit de reservering van accommodaties bij Amstel Lodging, zal de Nederlandse Rechtbank als enige rechtsbevoegdheid hebben. De Nederlandse wet zal te allen tijde worden toegepast.

Verantwoordelijkheden

Amstel Lodging biedt online haar service aan gebruikmakende van de appartementen, hotels en B&B van privé-eigenaren. Amstel Lodging is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, ongelukken, verlies, wijziging in tijden, schade (niet voor personen en niet voor spullen), en de services van derden. Amstel Lodging en haar werknemers zijn daarom niet verantwoordelijk voor: Fouten en beperkingen; Beschrijving en weergave door derden; Persoonlijke schade of blessures tijdens het verblijf geboekt via Amstel Lodging; Disputen tussen de klant en derden; Inhoud van externe links op onze website.

De service van Amstel Lodging is gelimiteerd tot het vertonen van de accommodaties en de communicatie daaromtrent, met betrekking tot het maken van een reservering, tot het moment dat de gasten zijn ontvangen. De verantwoordelijkheid van Amstel Lodging beperkt zich tot de bevestiging van het gereserveerde en het beheer daaromtrent. Verder, maakt Amstel Lodging geen deel uit van de huurovereenkomst; Klachten dienen tijdens uw verblijf direct te worden gemeld bij de eigenaar.

Onze website

Alle beschrijvingen en informatie met betrekking tot de accommodatie zijn verschaft door de eigenaar. Hoewel Amstel Lodging haar uiterste best doet om de juistheid van de beschrijving te verzekeren en daar waar het mogelijk is alle details verifieert, kan Amstel Lodging nooit aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten of verzuim van het vermelden van details.

Amstel Lodging houdt zich het recht voorbehouden te allen tijde informatie te veranderen op haar website, inclusief tarieven, beschrijvingen en foto’s.
Amstel Lodging garandeert geen exacte representatie van de staat of geschiktheid van enig product of enige service waarmee geadverteerd wordt op haar website.

Amstel Lodging houdt zich het recht voorbehouden te allen tijde haar algemene voorwaarden te kunnen veranderen, mocht dit verplicht zijn of mocht dit nodig zijn met betrekking tot de sector waarin zij opereert. Het is de verantwoordelijkheid van alle partijen, die deze website gebruiken, om ervoor te zorgen dat zij regelmatig de algemene voorwaarden opnieuw bekijken. Het akkoord gaan met het gebruik van deze website impliceert dat elke bovengenoemde verandering wordt geaccepteerd door elke derde partij en dat elke derde partij actie zal ondernemen om te voldoen aan deze verandering(en). Deze voorwaarden beïnvloeden de statutaire rechten van de consument niet.