Het gebruik van deze digitale publicatie houdt de acceptatie in van de volgende gebruiksvoorwaarden:

De website www.amstellodging.com heeft als doelstelling het publiek op de hoogte te stellen van algemene informatie over de verhuur van appartementen in Amsterdam.

Amstel Lodging behoudt het recht om op ieder moment wijzigingen aan te brengen aan de informatie die in zijn digitale publicatie staat; eveneens kan Amstel Lodging de toegang hiertoe op ieder moment en zonder voorafgaande toestemming opschorten. Onverlet het voorgaande, verplicht Amstel Lodging zich niet tot de directe actualisatie van de informatie die in de digitale publicatie staat. De toegang tot deze website en het gebruik van de informatie op deze website zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betreffende gebruiker. Amstel Lodging is niet aansprakelijk voor enig gevolg, schade of verlies dat voortvloeit uit de genoemde toegang of gebruik van de informatie.

Amstel Lodging aanvaart geen enkele aansprakelijkheid die voortkomt uit de inhoud die derden beschikbaar stellen in de koppelingen waarnaar op deze pagina's wordt verwezen.

Amstel Lodging behoudt alle rechten op de software van de digitale publicatie en van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten in verband met de inhoud daarvan. Een uitzondering hierop vormen de rechten op producten en diensten die geen eigendom zijn van dit bedrijf en waarvan de merken zijn gedeponeerd op naam van de respectievelijke eigenaren die als zodanig door Amstel Lodging worden erkend. Niets uit de digitale uitgave mag worden gereproduceerd, gekopieerd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dit bedrijf.

Alle informatie die op deze pagina's wordt ontvangen, zoals opmerkingen, suggesties of ideeën, wordt beschouwd als informatie die zonder kosten aan Amstel Lodging is overgedragen. Verzend daarom geen informatie die niet op deze wijze kan worden behandeld.

Alle producten en dienstverlening die op deze pagina's worden genoemd maar geen eigendom zijn van Amstel Lodging, zijn gedeponeerde merken van hun respectievelijke eigenaren die als zodanig door Amstel Lodging worden erkend. Deze verschijnen in de digitale publicatie ter verspreiding en verzameling van informatie. De genoemde eigenaren kunnen verzoeken om de wijziging of verwijdering van de informatie die hen aangaat.